Nhà Hát Múa Rối Nước Hội An – Tân An

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 548 Đ. Hai Bà Trưng, Tân An, Hội An, Quảng Nam, Việt Nam
Số điện thoại 0235 3861 327
Trang web http://www.hoianworldheritage.org.vn/
Tọa độ 158.854.449, 1.083.258.259

 


Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Rạp Công Nhân - Hoàn Kiếm