Nha Khoa An Hòa – Phường

Thông tin địa điểm

Địa chỉ Tổ 4, Phường, Tuyên Quang 22118, Việt Nam
Số điện thoại 098 735 99 66
Trang web
Tọa độ 21.722.095.799.999.900, 10.522.533.159.999.900

 


Địa chỉ Nha Khoa An Hòa ở đâu?

Tổ 4, Phường, Tuyên Quang 22118, Việt Nam

Giờ làm việc của Nha Khoa An Hòa như thế nào?

Chủ Nhật:[07:30-20:00], Thứ Hai:[07:30-20:30], Thứ Ba:[07:30-20:30], Thứ Tư:[07:30-20:30], Thứ Năm:[07:30-20:30], Thứ Sáu:[07:30-20:30], Thứ Bảy:[07:30-20:30]

Nha Khoa An Hòa có website không?

Địa chỉ trang web của Nha Khoa An Hòa là:

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Phòng Khám Nha Khoa Thăng Long - TT. Hương Canh