Nha khoa asoka – Khu đô thị Ecopark

Thông tin địa điểm

Địa chỉ Aquabay, Khu đô thị Ecopark, Văn Giang, Hưng Yên, Việt Nam
Số điện thoại 094 914 86 86
Trang web http://nhakhoaasoka.vn/
Tọa độ 209.531.785, 1.059.382.163

 


Địa chỉ Nha khoa asoka ở đâu?

Aquabay, Khu đô thị Ecopark, Văn Giang, Hưng Yên, Việt Nam

Giờ làm việc của Nha khoa asoka như thế nào?

Chủ Nhật:[08:30-19:00], Thứ Hai:[08:30-19:00], Thứ Ba:[08:30-19:00], Thứ Tư:[08:30-19:00], Thứ Năm:[08:30-19:00], Thứ Sáu:[08:30-19:00], Thứ Bảy:[08:30-19:30]

Nha khoa asoka có website không?

Địa chỉ trang web của Nha khoa asoka là: http://nhakhoaasoka.vn/

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Nha Khoa Sông Lam - Hưng Bình