Nha Khoa Đại Phúc – Tân Lập

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 184 Ngô Gia Tự, Tân Lập, Nha Trang, Khánh Hòa 650000, Việt Nam
Số điện thoại 0258 3510 579
Trang web
Tọa độ 122.404.275, 1.091.874.316

 


Địa chỉ Nha Khoa Đại Phúc ở đâu?

184 Ngô Gia Tự, Tân Lập, Nha Trang, Khánh Hòa 650000, Việt Nam

Giờ làm việc của Nha Khoa Đại Phúc như thế nào?

Thứ Hai:[07:00-19:00], Thứ Ba:[07:00-19:00], Thứ Tư:[07:00-19:00], Thứ Năm:[07:00-19:00], Thứ Sáu:[07:00-19:00], Thứ Bảy:[07:00-19:00], Chủ Nhật:[07:00-11:00]

Nha Khoa Đại Phúc có website không?

Địa chỉ trang web của Nha Khoa Đại Phúc là:

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  NHA KHOA THU TRANG - Trường Yên