Nha Khoa ĐÔNG A – Phường 4

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 19A Nguyễn Đình Chiểu, Phường 4, Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh 70000, Việt Nam
Số điện thoại 0834 023 456
Trang web https://nhakhoadonga.vn/
Tọa độ 10.803.716.699.999.900, 10.667.942.199.999.900

 


Địa chỉ Nha Khoa ĐÔNG A ở đâu?

19A Nguyễn Đình Chiểu, Phường 4, Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh 70000, Việt Nam

Giờ làm việc của Nha Khoa ĐÔNG A như thế nào?

Thứ Hai:[08:00-20:00], Thứ Ba:[08:00-20:00], Thứ Tư:[08:00-20:00], Thứ Năm:[08:00-20:00], Thứ Sáu:[08:00-20:00], Thứ Bảy:[08:00-20:00], Chủ Nhật:[08:00-12:00]

Nha Khoa ĐÔNG A có website không?

Địa chỉ trang web của Nha Khoa ĐÔNG A là: https://nhakhoadonga.vn/

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Triệu Thượng Quỳnh - Chuyên Khoa Răng Hàm Mặt - Phường 1