Nha khoa Happy – CN Kha Vạn Cân – Linh Đông

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 559 Đ. Kha Vạn Cân, Linh Đông, TP Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh 700000, Việt Nam
Số điện thoại 0337 379 737
Trang web https://nhakhoahappy.net/
Tọa độ 10.847.734.299.999.900, 1.067.521.002

 


Địa chỉ Nha khoa Happy - CN Kha Vạn Cân ở đâu?

559 Đ. Kha Vạn Cân, Linh Đông, TP Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh 700000, Việt Nam

Giờ làm việc của Nha khoa Happy - CN Kha Vạn Cân như thế nào?

Thứ Hai:[08:00-20:00], Thứ Ba:[08:00-20:00], Thứ Tư:[08:00-20:00], Thứ Năm:[08:00-20:00], Thứ Sáu:[08:00-20:00], Thứ Bảy:[08:00-20:00], Chủ Nhật:[08:00-17:00]

Nha khoa Happy - CN Kha Vạn Cân có website không?

Địa chỉ trang web của Nha khoa Happy – CN Kha Vạn Cân là: https://nhakhoahappy.net/

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Nha Khoa Phú Mỹ Sóc Trăng - Phường 3