Nha Khoa Hoàng Long – Yên Sơn

Thông tin địa điểm

Địa chỉ Tân Thành, Yên Sơn, Tuyên Quang, Việt Nam
Số điện thoại 0398 476 939
Trang web https://www.facebook.com/nhakhoauytinnhattuyenquang
Tọa độ 217.444.006, 1.050.917.013

 


Địa chỉ Nha Khoa Hoàng Long ở đâu?

Tân Thành, Yên Sơn, Tuyên Quang, Việt Nam

Giờ làm việc của Nha Khoa Hoàng Long như thế nào?

Chủ Nhật:[Mở cửa cả ngày], Thứ Hai:[Mở cửa cả ngày], Thứ Ba:[Mở cửa cả ngày], Thứ Tư:[Mở cửa cả ngày], Thứ Năm:[Mở cửa cả ngày], Thứ Sáu:[Mở cửa cả ngày], Thứ Bảy:[Mở cửa cả ngày]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Bệnh Trĩ - Nam khoa - Phòng Khám Tuệ Đức Dr Cường Ngoại Khoa -THTM - Nông Trang