Nha Khoa Khánh Hạ – Khu 2

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 135A Hoàng Quốc Việt, Khu 2, Bắc Ninh, 790000, Việt Nam
Số điện thoại 097 488 73 41
Trang web
Tọa độ 21.193.681.299.999.900, 10.608.438.939.999.900

 


Địa chỉ Nha Khoa Khánh Hạ ở đâu?

135A Hoàng Quốc Việt, Khu 2, Bắc Ninh, 790000, Việt Nam

Nha Khoa Khánh Hạ có website không?

Địa chỉ trang web của Nha Khoa Khánh Hạ là:

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Nha Khoa Số DXC - Từ Liêm