Nha Khoa Kim Khôi – Trung Dũng

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 166 Ba Mươi Tháng Tư, Trung Dũng, Thành phố Biên Hòa, Đồng Nai 810000, Việt Nam
Số điện thoại 0251 3819 478
Trang web http://nhakhoakimkhoi.com/
Tọa độ 10.952.583.899.999.900, 1.068.233.398

 


Địa chỉ Nha Khoa Kim Khôi ở đâu?

166 Ba Mươi Tháng Tư, Trung Dũng, Thành phố Biên Hòa, Đồng Nai 810000, Việt Nam

Giờ làm việc của Nha Khoa Kim Khôi như thế nào?

Thứ Hai:[14:00-20:00], Thứ Ba:[08:00-11:00], Thứ Tư:[08:00-11:00], Thứ Năm:[08:00-11:00], Thứ Sáu:[08:00-11:00], Thứ Bảy:[08:00-11:00], Chủ Nhật:[08:00-11:00]

Nha Khoa Kim Khôi có website không?

Địa chỉ trang web của Nha Khoa Kim Khôi là: http://nhakhoakimkhoi.com/

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Phòng khám chuyên khoa Răng hàm mặt Bs Mai Ngọc Hiếu - P. Mỹ Bình