Nha Khoa Nguyễn Gia – Thắng Lợi

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 580 Trần Phú, Thắng Lợi, Kon Tum, Việt Nam
Số điện thoại 0332 513 339
Trang web
Tọa độ 143.516.835, 10.800.612.079.999.900

 


Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Nha Khoa Bắc Ninh - P. Thị Cầu