Nha Khoa Sài Gòn – Phường 2

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 34 Đ. Phạm Hùng, Phường 2, Vĩnh Long, Việt Nam
Số điện thoại 098 933 33 07
Trang web
Tọa độ 102.551.804, 1.059.625.339

 


Địa chỉ Nha Khoa Sài Gòn ở đâu?

34 Đ. Phạm Hùng, Phường 2, Vĩnh Long, Việt Nam

Giờ làm việc của Nha Khoa Sài Gòn như thế nào?

Thứ Hai:[07:30-19:30], Thứ Ba:[07:30-19:30], Thứ Tư:[07:30-19:30], Thứ Năm:[07:30-19:30], Thứ Sáu:[07:30-19:30], Thứ Bảy:[07:30-19:30], Chủ Nhật:[07:30-19:30]

Nha Khoa Sài Gòn có website không?

Địa chỉ trang web của Nha Khoa Sài Gòn là:

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Nha Khoa Việt Mỹ - Mỹ Long