Nha khoa Thanh Sơn – Thanh Bình

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 390 Đống Đa, Thanh Bình, Hải Châu, Đà Nẵng 550000, Việt Nam
Số điện thoại 0236 3886 181
Trang web https://nhakhoathanhson.com/
Tọa độ 160.737.243, 1.082.138.257

 


Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Phòng Khám Nha khoa Nguyễn Phương - Làng Mãn