Nha Khoa Việt Úc – Ngã Tư Sở

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 630 Đ. Trường Chinh, Ngã Tư Sở, Đống Đa, Hà Nội, Việt Nam
Số điện thoại 097 232 86 88
Trang web http://nhakhoavietuc.com/
Tọa độ 210.029.832, 1.058.215.511

 


Địa chỉ Nha Khoa Việt Úc ở đâu?

630 Đ. Trường Chinh, Ngã Tư Sở, Đống Đa, Hà Nội, Việt Nam

Giờ làm việc của Nha Khoa Việt Úc như thế nào?

Chủ Nhật:[08:00-17:30], Thứ Hai:[08:00-20:00], Thứ Ba:[08:00-20:00], Thứ Tư:[08:00-20:00], Thứ Năm:[08:00-20:00], Thứ Sáu:[08:00-20:00], Thứ Bảy:[08:00-20:00]

Nha Khoa Việt Úc có website không?

Địa chỉ trang web của Nha Khoa Việt Úc là: http://nhakhoavietuc.com/

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Nha Khoa Á Châu - khu phố 5