Nhà máy Bê Tông Đúc Sẵn Hùng Vương – Thanh Phú

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 5 Đ. Đồng Khởi, Ấp 1 Tổ 14, Thanh Phú, Vĩnh Cửu, Đồng Nai, Việt Nam
Số điện thoại 090 914 77 89
Trang web http://www.hungvuongco.com.vn/
Tọa độ 110.083.658, 1.068.539.684

 


Địa chỉ Nhà máy Bê Tông Đúc Sẵn Hùng Vương ở đâu?

5 Đ. Đồng Khởi, Ấp 1 Tổ 14, Thanh Phú, Vĩnh Cửu, Đồng Nai, Việt Nam

Giờ làm việc của Nhà máy Bê Tông Đúc Sẵn Hùng Vương như thế nào?

Thứ Sáu:[07:30-17:00], Thứ Bảy:[07:30-17:00], Chủ Nhật:[Đóng cửa], Thứ Hai:[07:30-17:00], Thứ Ba:[07:30-17:00], Thứ Tư:[07:30-17:00], Thứ Năm:[07:30-17:00]

Nhà máy Bê Tông Đúc Sẵn Hùng Vương có website không?

Địa chỉ trang web của Nhà máy Bê Tông Đúc Sẵn Hùng Vương là: http://www.hungvuongco.com.vn/

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Công ty CP TM Thành Công - Gia Phú