Nhà máy bê tông khánh an (Bê tông Farich Cà Mau) – Khánh An

Thông tin địa điểm

Địa chỉ C6, KCN, Khánh An, U Minh, Cà Mau, Việt Nam
Số điện thoại 094 502 34 44
Trang web http://congtyhonglam.com/
Tọa độ 92.229.022, 1.050.755.526

 


Giờ làm việc của Nhà máy bê tông khánh an (Bê tông Farich Cà Mau) như thế nào?

Thứ Bảy:[Mở cửa cả ngày], Chủ Nhật:[Mở cửa cả ngày], Thứ Hai:[Mở cửa cả ngày], Thứ Ba:[Mở cửa cả ngày], Thứ Tư:[Mở cửa cả ngày], Thứ Năm:[Mở cửa cả ngày], Thứ Sáu:[Mở cửa cả ngày]

Nhà máy bê tông khánh an (Bê tông Farich Cà Mau) có website không?

Địa chỉ trang web của Nhà máy bê tông khánh an (Bê tông Farich Cà Mau) là: http://congtyhonglam.com/

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Bê Tông Tươi Lào Cai - Hồng Lộc - 0868.680.686 - Cụm công nghiệp Bắc