Nhà Máy Chế Biến Gạo Mong Thọ – Mong Thọ

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 195 Ấp Phước Ninh, Mong Thọ, Châu Thành, Kiên Giang, Việt Nam
Số điện thoại 0296 3625 099
Trang web
Tọa độ 100.216.637, 1.052.136.302

 


Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Yến Sào Hoàng Hạc Vũng Tàu - Phường Thắng Tam