Nhà máy gạch không nung Đông Tân Phát – Đông Tân

Thông tin địa điểm

Địa chỉ GCC6+9VC, Phố Châu Giang, Đông Tân, Đông Hưng, Thái Bình, Việt Nam
Số điện thoại 091 816 35 28
Trang web
Tọa độ 20.520.938.599.999.900, 1.064.121.488

 


Địa chỉ Nhà máy gạch không nung Đông Tân Phát ở đâu?

GCC6+9VC, Phố Châu Giang, Đông Tân, Đông Hưng, Thái Bình, Việt Nam

Giờ làm việc của Nhà máy gạch không nung Đông Tân Phát như thế nào?

Thứ Sáu:[07:00-17:00], Thứ Bảy:[07:00-17:00], Chủ Nhật:[07:00-17:00], Thứ Hai:[07:00-17:00], Thứ Ba:[07:00-17:00], Thứ Tư:[07:00-17:00], Thứ Năm:[07:00-17:00]

Nhà máy gạch không nung Đông Tân Phát có website không?

Địa chỉ trang web của Nhà máy gạch không nung Đông Tân Phát là:

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Công Ty TNHH May Thành Trung - Gia Lộc