Nha may Hop kim sat MIMECO – Thôn Khe Xoan

Thông tin địa điểm

Địa chỉ Khu CN Long Bình An, Thôn Khe Xoan, Tuyên Quang, Việt Nam
Số điện thoại 094 958 47 51
Trang web
Tọa độ 217.399.761, 10.524.163.709.999.900

 


Địa chỉ Nha may Hop kim sat MIMECO ở đâu?

Khu CN Long Bình An, Thôn Khe Xoan, Tuyên Quang, Việt Nam

Giờ làm việc của Nha may Hop kim sat MIMECO như thế nào?

Thứ Bảy:[07:00-16:00], Chủ Nhật:[Đóng cửa], Thứ Hai:[07:00-16:00], Thứ Ba:[07:00-16:00], Thứ Tư:[07:00-16:00], Thứ Năm:[07:00-16:00], Thứ Sáu:[07:00-16:00]

Nha may Hop kim sat MIMECO có website không?

Địa chỉ trang web của Nha may Hop kim sat MIMECO là:

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Xe Di Chung Quy Nhon - Quang Trung