Nhà May Lý Hàng – P. Lê Thanh nghị

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 29 Đại lộ Hồ Chí Minh, P. Lê Thanh nghị, Thành phố Hải Dương, Hải Dương, Việt Nam
Số điện thoại 097 779 12 22
Trang web
Tọa độ 209.376.043, 1.063.277.889

 


Địa chỉ Nhà May Lý Hàng ở đâu?

29 Đại lộ Hồ Chí Minh, P. Lê Thanh nghị, Thành phố Hải Dương, Hải Dương, Việt Nam

Nhà May Lý Hàng có website không?

Địa chỉ trang web của Nhà May Lý Hàng là:

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  YaMe.vn - 900000