Nhà May Mây – Trần Hưng Đạo

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 15 P. Trương Hán Siêu, Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam
Số điện thoại 024 3945 4301
Trang web
Tọa độ 210.201.851, 10.584.897.989.999.900

 


Địa chỉ Nhà May Mây ở đâu?

15 P. Trương Hán Siêu, Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam

Giờ làm việc của Nhà May Mây như thế nào?

Thứ Sáu:[08:00-21:30], Thứ Bảy:[08:00-21:30], Chủ Nhật:[08:00-21:30], Thứ Hai:[08:00-21:30], Thứ Ba:[08:00-21:30], Thứ Tư:[08:00-21:30], Thứ Năm:[08:00-21:30]

Nhà May Mây có website không?

Địa chỉ trang web của Nhà May Mây là:

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Bảo hộ lao động - Lê Đại Hành