Nhà May Mỹ Hạnh – Cái Khế

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 191, Trần Văn Khéo, Phường Cái Khế, Quận Ninh Kiều, Thành Phố Cần Thơ, Cái Khế, Ninh Kiều, Cần Thơ, Việt Nam
Số điện thoại 0775 044 078
Trang web
Tọa độ 10.045.963.799.999.900, 1.057.864.895

 


Địa chỉ Nhà May Mỹ Hạnh ở đâu?

191, Trần Văn Khéo, Phường Cái Khế, Quận Ninh Kiều, Thành Phố Cần Thơ, Cái Khế, Ninh Kiều, Cần Thơ, Việt Nam

Nhà May Mỹ Hạnh có website không?

Địa chỉ trang web của Nhà May Mỹ Hạnh là:

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Duy Thái Hưng - Thôn Phú Đa