Nhà Máy Nước Đá Viên Quốc Thắng – Việt Nam

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 121, Khóm 4, Phường 1, Thành Phố Trà Vinh, Tỉnh Trà Vinh, Việt Nam
Số điện thoại 097 372 00 59
Trang web
Tọa độ 9.952.117, 1.063.407

 


Địa chỉ Nhà Máy Nước Đá Viên Quốc Thắng ở đâu?

121, Khóm 4, Phường 1, Thành Phố Trà Vinh, Tỉnh Trà Vinh, Việt Nam

Giờ làm việc của Nhà Máy Nước Đá Viên Quốc Thắng như thế nào?

Thứ Hai:[06:00-20:00], Thứ Ba:[06:00-20:00], Thứ Tư:[06:00-20:00], Thứ Năm:[06:00-20:00], Thứ Sáu:[06:00-20:00], Thứ Bảy:[06:00-20:00], Chủ Nhật:[06:00-20:00]

Nhà Máy Nước Đá Viên Quốc Thắng có website không?

Địa chỉ trang web của Nhà Máy Nước Đá Viên Quốc Thắng là:

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Cửa Hàng Rượu Bia - Phường 1