Nhà máy Sao Thái Dương – Yên Bắc

Thông tin địa điểm

Địa chỉ JWXM+VQ3, Đường N2, Yên Bắc, Duy Tiên, Hà Nam, Việt Nam
Số điện thoại 1800 1799
Trang web https://saothaiduong.com.vn/
Tọa độ 20.649.645, 10.593.441.999.999.900

 


Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Công ty cổ phần Thép Thuận Thiên - Bình Hưng Hoà B