Nhà máy SX Bê Tông Kiên Giang – Thạnh Lộc

Thông tin địa điểm

Địa chỉ Lô F3, Đường số 1, KCN, Thạnh Lộc, Châu Thành, Kiên Giang 91711, Việt Nam
Số điện thoại 0297 3862 758
Trang web
Tọa độ 99.923.403, 1.051.231.815

 


Địa chỉ Nhà máy SX Bê Tông Kiên Giang ở đâu?

Lô F3, Đường số 1, KCN, Thạnh Lộc, Châu Thành, Kiên Giang 91711, Việt Nam

Giờ làm việc của Nhà máy SX Bê Tông Kiên Giang như thế nào?

Thứ Bảy:[07:00-17:00], Chủ Nhật:[Đóng cửa], Thứ Hai:[07:00-17:00], Thứ Ba:[07:00-17:00], Thứ Tư:[07:00-17:00], Thứ Năm:[07:00-17:00], Thứ Sáu:[07:00-17:00]

Nhà máy SX Bê Tông Kiên Giang có website không?

Địa chỉ trang web của Nhà máy SX Bê Tông Kiên Giang là:

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  CHỤP HÌNH CƯỚI ĐÀ NẴNG - Phước Ninh