Nhà máy SX TPCN Mediphar USA – Đức Hòa

Thông tin địa điểm

Địa chỉ Ấp Bình Tiền 2, Đức Hòa, Long An 850000, Việt Nam
Số điện thoại 090 385 08 66
Trang web https://medipharusa.vn/
Tọa độ 10.804.190.499.999.900, 10.648.648.809.999.900

 


Địa chỉ Nhà máy SX TPCN Mediphar USA ở đâu?

Ấp Bình Tiền 2, Đức Hòa, Long An 850000, Việt Nam

Giờ làm việc của Nhà máy SX TPCN Mediphar USA như thế nào?

Thứ Bảy:[08:00-17:00], Chủ Nhật:[Đóng cửa], Thứ Hai:[08:00-17:00], Thứ Ba:[08:00-17:00], Thứ Tư:[08:00-17:00], Thứ Năm:[08:00-17:00], Thứ Sáu:[08:00-17:00]

Nhà máy SX TPCN Mediphar USA có website không?

Địa chỉ trang web của Nhà máy SX TPCN Mediphar USA là: https://medipharusa.vn/

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Công ty TNHH Dược phẩm Tiến Tài - Hưng Yên