Nhà Máy Tôn Thành Chung – Đồng Tiến

Thông tin địa điểm

Địa chỉ Ấp Cầu Hai, Đồng Tiến, Đồng Phú, Bình Phước 67000, Việt Nam
Số điện thoại 094 666 31 82
Trang web
Tọa độ 115.421.745, 106.919.753

 


Địa chỉ Nhà Máy Tôn Thành Chung ở đâu?

Ấp Cầu Hai, Đồng Tiến, Đồng Phú, Bình Phước 67000, Việt Nam

Giờ làm việc của Nhà Máy Tôn Thành Chung như thế nào?

Thứ Sáu:[07:00-18:00], Thứ Bảy:[07:00-18:00], Chủ Nhật:[07:00-18:00], Thứ Hai:[07:00-18:00], Thứ Ba:[07:00-18:00], Thứ Tư:[07:00-18:00], Thứ Năm:[07:00-18:00]

Nhà Máy Tôn Thành Chung có website không?

Địa chỉ trang web của Nhà Máy Tôn Thành Chung là:

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Công Ty Cổ Phần Thép Nguyễn Tín - Cần Đước