Nhà Máy Tôn Thép Phú Mỹ – Phú Thượng

Thông tin địa điểm

Địa chỉ FJQ2+PQ9, Phạm Văn Đồng, Phú Thượng, Phú Vang, Thừa Thiên Huế, Việt Nam
Số điện thoại 0234 2211 319
Trang web
Tọa độ 164.892.774, 10.760.198.319.999.900

 


Địa chỉ Nhà Máy Tôn Thép Phú Mỹ ở đâu?

FJQ2+PQ9, Phạm Văn Đồng, Phú Thượng, Phú Vang, Thừa Thiên Huế, Việt Nam

Nhà Máy Tôn Thép Phú Mỹ có website không?

Địa chỉ trang web của Nhà Máy Tôn Thép Phú Mỹ là:

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Công Ty TNHH Một Thành Viên May Mặc Đăng Minh - Vĩnh Xương