Nhà Máy Tôn Xuyên Hải – Sơn Đông

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 201/B Võ Nguyên Giáp, Sơn Đông, Bến Tre, Việt Nam
Số điện thoại 091 184 20 00
Trang web
Tọa độ 1.024.077, 1.063.442

 


Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Cửa Hàng Gạch Hương Quyền - P. Bồ Xyên