Nhà may Trang – Hưng Lợi

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 2Q74+P28, Hưng Lợi, Ninh Kiều, Cần Thơ, Việt Nam
Số điện thoại 0292 3840 288
Trang web
Tọa độ 100.142.849, 10.575.507.309.999.900

 


Địa chỉ Nhà may Trang ở đâu?

2Q74+P28, Hưng Lợi, Ninh Kiều, Cần Thơ, Việt Nam

Giờ làm việc của Nhà may Trang như thế nào?

Thứ Bảy:[06:00-11:00], Chủ Nhật:[06:00-11:00], Thứ Hai:[06:00-11:00], Thứ Ba:[06:00-11:00], Thứ Tư:[06:00-11:00], Thứ Năm:[06:00-11:00], Thứ Sáu:[06:00-11:00]

Nhà may Trang có website không?

Địa chỉ trang web của Nhà may Trang là:

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Nhà May Veston Khương Duy - Suối Hoa