Nhà May Ty – Phú Hội

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 25 Trần Cao Vân, Phú Hội, Thành phố Huế, Thừa Thiên Huế, Việt Nam
Số điện thoại 0234 3845 239
Trang web
Tọa độ 16.466.497, 1.075.925.559

 


Địa chỉ Nhà May Ty ở đâu?

25 Trần Cao Vân, Phú Hội, Thành phố Huế, Thừa Thiên Huế, Việt Nam

Nhà May Ty có website không?

Địa chỉ trang web của Nhà May Ty là:

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Huyền My Kids - Quần Áo Trẻ Em Giá Sỉ (Lài Nguyễn Cũ) - An Cựu