Nhà May Veston Cường – Kinh Bắc

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 263 Đ. Thiên Đức, Kinh Bắc, Bắc Ninh, Việt Nam
Số điện thoại 090 328 24 12
Trang web
Tọa độ 211.876.386, 1.060.579.317

 


Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Nhà May Thịnh - Vĩnh Trại