Nhà Máy Xử Lý Nước Số 1 – Phường 1

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 7PVH+3VX, Lê Duẩn, Phường 1, Bạc Liêu, Việt Nam
Số điện thoại 0291 3825 858
Trang web
Tọa độ 9.292.743.399.999.990, 10.572.973.429.999.900

 


Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Nhà Máy Xử Lý Chất Thải Rắn Nguy Hại Hậu Sanh - Cát Nhơn