Nhà Máy Xử Lý Nước Thải – Đông Phong

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 52X5+W4X, Đường Không Tên, Đông Phong, Yên Phong, Bắc Ninh, Việt Nam
Số điện thoại 098 331 06 25
Trang web
Tọa độ 211.998.623, 1.060.078.648

 


Địa chỉ Nhà Máy Xử Lý Nước Thải ở đâu?

52X5+W4X, Đường Không Tên, Đông Phong, Yên Phong, Bắc Ninh, Việt Nam

Giờ làm việc của Nhà Máy Xử Lý Nước Thải như thế nào?

Chủ Nhật:[Mở cửa cả ngày], Thứ Hai:[Mở cửa cả ngày], Thứ Ba:[Mở cửa cả ngày], Thứ Tư:[Mở cửa cả ngày], Thứ Năm:[Mở cửa cả ngày], Thứ Sáu:[Mở cửa cả ngày], Thứ Bảy:[Mở cửa cả ngày]

Nhà Máy Xử Lý Nước Thải có website không?

Địa chỉ trang web của Nhà Máy Xử Lý Nước Thải là:

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Công Ty Sơn Tổng Hợp Hà Nội (Sơn Đại Bàng) - Thanh Liệt