Nhà máy xử lý nước thải – Thành phố Huế

Thông tin địa điểm

Địa chỉ Km7+500 đường Thủy Dương – Thuận An, Thành phố Huế, Thừa Thiên Huế 50000, Việt Nam
Số điện thoại 0234 2246 789
Trang web
Tọa độ 16.469.212, 1.076.237.822

 


Địa chỉ Nhà máy xử lý nước thải ở đâu?

Km7+500 đường Thủy Dương – Thuận An, Thành phố Huế, Thừa Thiên Huế 50000, Việt Nam

Giờ làm việc của Nhà máy xử lý nước thải như thế nào?

Thứ Hai:[07:30-17:00], Thứ Ba:[07:30-17:00], Thứ Tư:[07:30-17:00], Thứ Năm:[07:30-17:00], Thứ Sáu:[07:30-17:00], Thứ Bảy:[Đóng cửa], Chủ Nhật:[Đóng cửa]

Nhà máy xử lý nước thải có website không?

Địa chỉ trang web của Nhà máy xử lý nước thải là:

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Nhà máy Xử lý nước thải tập trung KCN cơ khí ô tô Chu Lai Trường Hải - Tam Hiệp