Nhà máy xử lý nước thải thành phố Thái Bình – Thái Bình

Thông tin địa điểm

Địa chỉ Trần Lâm, Thái Bình, Việt Nam
Số điện thoại 097 697 11 00
Trang web
Tọa độ 204.444.131, 10.636.532.869.999.900

 


Giờ làm việc của Nhà máy xử lý nước thải thành phố Thái Bình như thế nào?

Chủ Nhật:[Mở cửa cả ngày], Thứ Hai:[Mở cửa cả ngày], Thứ Ba:[Mở cửa cả ngày], Thứ Tư:[Mở cửa cả ngày], Thứ Năm:[Mở cửa cả ngày], Thứ Sáu:[Mở cửa cả ngày], Thứ Bảy:[Mở cửa cả ngày]

Nhà máy xử lý nước thải thành phố Thái Bình có website không?

Địa chỉ trang web của Nhà máy xử lý nước thải thành phố Thái Bình là:

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Công ty du lịch Cat Tour Việt Nam - Ba Đình