Nhà máy xử lý nước thải thành phố Thái Nguyên – Gia Sàng

Thông tin địa điểm

Địa chỉ HVH4+H3P, Gia Sàng, Thành phố Thái Nguyên, Thái Nguyên, Việt Nam
Số điện thoại 0208 3737 866
Trang web
Tọa độ 21.578.959.899.999.900, 1.058.552.089

 


Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Ngọc Trung (chuyên In màu, Photo các loại khổ giấy) - Lương Khánh Thiện