Nhà Nghỉ 66 – TT. Tân Sơn

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 66 Đ. Lê Duẩn, TT. Tân Sơn, Ninh Sơn, Ninh Thuận, Việt Nam
Số điện thoại 091 681 03 28
Trang web
Tọa độ 117.653.973, 10.879.140.609.999.900

 


Địa chỉ Nhà Nghỉ 66 ở đâu?

66 Đ. Lê Duẩn, TT. Tân Sơn, Ninh Sơn, Ninh Thuận, Việt Nam

Nhà Nghỉ 66 có website không?

Địa chỉ trang web của Nhà Nghỉ 66 là:

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  lang chai homestay - Rạch Hàm