Nhà Nghỉ Bảo Trang – Hàm Tân

Thông tin địa điểm

Địa chỉ M76W+2RJ, TL914, Hàm Tân, Trà Cú, Trà Vinh, Việt Nam
Số điện thoại 0294 3696 888
Trang web
Tọa độ 96.600.839, 1.062.970.296

 


Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Nhà nghỉ Bazan - P.Tây Sơn