Nhà Nghỉ Camry – Vĩnh Hải

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 83 Đường Phạm Ngọc Thạch, Vĩnh Hải, Nha Trang, Khánh Hòa 650000, Việt Nam
Số điện thoại 0258 2212 919
Trang web
Tọa độ 122.809.472, 1.092.004.314

 


Địa chỉ Nhà Nghỉ Camry ở đâu?

83 Đường Phạm Ngọc Thạch, Vĩnh Hải, Nha Trang, Khánh Hòa 650000, Việt Nam

Nhà Nghỉ Camry có website không?

Địa chỉ trang web của Nhà Nghỉ Camry là:

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Nhà Nghỉ Thanh Thanh - TT. Khánh Hải