Nhà nghỉ Cầu Lim – Thủy Xuân

Thông tin địa điểm

Địa chỉ Kiệt 106 Minh Mạng, Thủy Xuân, Thành phố Huế, Thừa Thiên Huế, Việt Nam
Số điện thoại 0782 646 877
Trang web
Tọa độ 164.279.954, 1.075.778.282

 


Địa chỉ Nhà nghỉ Cầu Lim ở đâu?

Kiệt 106 Minh Mạng, Thủy Xuân, Thành phố Huế, Thừa Thiên Huế, Việt Nam

Nhà nghỉ Cầu Lim có website không?

Địa chỉ trang web của Nhà nghỉ Cầu Lim là:

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Nhà nghỉ Quyên - Phường 3