Nhà Nghỉ Châu Anh – Liên Bảo

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 118 Đ. Mê Linh, Liên Bảo, Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc, Việt Nam
Số điện thoại 0211 3840 416
Trang web
Tọa độ 213.140.301, 10.560.354.559.999.900

 


Địa chỉ Nhà Nghỉ Châu Anh ở đâu?

118 Đ. Mê Linh, Liên Bảo, Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc, Việt Nam

Nhà Nghỉ Châu Anh có website không?

Địa chỉ trang web của Nhà Nghỉ Châu Anh là:

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  SUNRISE HOTEL - TT. Khánh Hải