Nhà Nghỉ Gia Phú – Đường vào khu vượt lũ, ấp Thị Trấn

Thông tin địa điểm

Địa chỉ WRG4+6QX, Đường vào khu vượt lũ, ấp Thị Trấn, Châu Thành, Hậu Giang, Việt Nam
Số điện thoại 0379 280 565
Trang web
Tọa độ 99.256.005, 10.580.698.919.999.900

 


Địa chỉ Nhà Nghỉ Gia Phú ở đâu?

WRG4+6QX, Đường vào khu vượt lũ, ấp Thị Trấn, Châu Thành, Hậu Giang, Việt Nam

Nhà Nghỉ Gia Phú có website không?

Địa chỉ trang web của Nhà Nghỉ Gia Phú là:

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Nhà Nghỉ Thanh Luông - Thanh Lông