Nhà Nghỉ Hải Hà – Đồng Quang

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 160 Thống Nhất, Đồng Quang, Thành phố Thái Nguyên, Thái Nguyên, Việt Nam
Số điện thoại 091 563 79 28
Trang web
Tọa độ 21.578.888.499.999.900, 10.583.771.499.999.900

 


Địa chỉ Nhà Nghỉ Hải Hà ở đâu?

160 Thống Nhất, Đồng Quang, Thành phố Thái Nguyên, Thái Nguyên, Việt Nam

Nhà Nghỉ Hải Hà có website không?

Địa chỉ trang web của Nhà Nghỉ Hải Hà là:

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Nhà Nghỉ 99B - Phường 2