Nhà Nghỉ Hồng Ngọc – Lào Cai

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 54 Nguyễn Huệ, Lào Cai, TX.Lào Cai, Lào Cai, Việt Nam
Số điện thoại 0214 6298 583
Trang web
Tọa độ 225.052.323, 10.396.783.409.999.900

 


Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Nhà Nghỉ Mỹ Hoa - Phú Hưng