Nhà Nghỉ – Hotel – Somestay – Thái Hoàng – Tiền Hải

Thông tin địa điểm

Địa chỉ Phương Công, Tiền Hải, Thái Bình, Việt Nam
Số điện thoại 096 352 32 38
Trang web https://www.facebook.com/ThaiHoang0nRemix
Tọa độ 203.815.647, 10.648.435.169.999.900

 


Địa chỉ Nhà Nghỉ - Hotel - Somestay - Thái Hoàng ở đâu?

Phương Công, Tiền Hải, Thái Bình, Việt Nam

Giờ làm việc của Nhà Nghỉ - Hotel - Somestay - Thái Hoàng như thế nào?

Thứ Ba:[Mở cửa cả ngày], Thứ Tư:[Mở cửa cả ngày], Thứ Năm:[Mở cửa cả ngày], Thứ Sáu:[Mở cửa cả ngày], Thứ Bảy:[Mở cửa cả ngày], Chủ Nhật:[Mở cửa cả ngày], Thứ Hai:[Mở cửa cả ngày]

Nhà Nghỉ - Hotel - Somestay - Thái Hoàng có website không?

Địa chỉ trang web của Nhà Nghỉ – Hotel – Somestay – Thái Hoàng là: https://www.facebook.com/ThaiHoang0nRemix

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  BoloBalaa Beer Club - Quảng Ngãi 570000