Nhà Nghỉ Khang Thịnh – Mỏ Cày Bắc

Thông tin địa điểm

Địa chỉ QL60, ấp Thanh Sơn 3, Mỏ Cày Bắc, Bến Tre 86000, Việt Nam
Số điện thoại 096 926 93 71
Trang web
Tọa độ 102.271.251, 1.063.252.248

 


Địa chỉ Nhà Nghỉ Khang Thịnh ở đâu?

QL60, ấp Thanh Sơn 3, Mỏ Cày Bắc, Bến Tre 86000, Việt Nam

Nhà Nghỉ Khang Thịnh có website không?

Địa chỉ trang web của Nhà Nghỉ Khang Thịnh là:

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Nhà Nghỉ Hoa Hồng - Đắk Song