Nhà Nghỉ Mai Nguyên – Quang Trung

Thông tin địa điểm

Địa chỉ HRQF+QM9, Ga Thái Nguyên, Quang Trung, Thành phố Thái Nguyên, Thái Nguyên, Việt Nam
Số điện thoại 098 515 15 55
Trang web
Tọa độ 215.894.072, 1.058.242.337

 


Địa chỉ Nhà Nghỉ Mai Nguyên ở đâu?

HRQF+QM9, Ga Thái Nguyên, Quang Trung, Thành phố Thái Nguyên, Thái Nguyên, Việt Nam

Nhà Nghỉ Mai Nguyên có website không?

Địa chỉ trang web của Nhà Nghỉ Mai Nguyên là:

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Nhà Nghỉ NGỌC HUYỀN 2 - P. Núi Sam