Nhà Nghỉ Ngọc Hân – Vĩnh Hậu A

Thông tin địa điểm

Địa chỉ Khóm Bờ Tây, Vĩnh Hậu A, Hoà Bình, Bạc Liêu 960000, Việt Nam
Số điện thoại 091 823 47 64
Trang web
Tọa độ 92.019.627, 1.057.245.264

 


Địa chỉ Nhà Nghỉ Ngọc Hân ở đâu?

Khóm Bờ Tây, Vĩnh Hậu A, Hoà Bình, Bạc Liêu 960000, Việt Nam

Nhà Nghỉ Ngọc Hân có website không?

Địa chỉ trang web của Nhà Nghỉ Ngọc Hân là:

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  LUCAS INN - Phường 3