Nhà Nghỉ – Nhật Tân

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 135B, Âu Cơ, Quận Tây Hồ, Thành Phố Hà Nội, Nhật Tân, Tây Hồ, Hà Nội, Việt Nam
Số điện thoại 0818 833 084
Trang web
Tọa độ 210.753.944, 1.058.229.703

 


Địa chỉ Nhà Nghỉ ở đâu?

135B, Âu Cơ, Quận Tây Hồ, Thành Phố Hà Nội, Nhật Tân, Tây Hồ, Hà Nội, Việt Nam

Nhà Nghỉ có website không?

Địa chỉ trang web của Nhà Nghỉ là:

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  ALOHA Coffee & Hostel - Đồng Mỹ