Nhà Nghỉ Phương Dung – Thanh Hải

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 476 Thủ Khoa Huân, Thanh Hải, Thành phố Phan Thiết, Bình Thuận, Việt Nam
Số điện thoại 0252 3811 084
Trang web https://www.foody.vn/binh-thuan/nha-nghi-phuong-dung
Tọa độ 10.934.242.099.999.900, 10.812.704.529.999.900

 


Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Nhà Nghỉ Ngọc Bích - An Lộc